Skip to content

Mega wyprzedaż buty -40%

Cart

Your cart is empty

Subheading

Regulamin Karty podarunkowej le Paris

1. Postanowienia Ogólne

    1.1. Niniejszy regulamin (dalej "Regulamin") określa zasady korzystania z kart podarunkowych (dalej "Karta Podarunkowa") wydawanych przez Le Paris z siedzibą w ul. 10-go Lutego 52, 84-100 Puck (dalej "Sklep").

    1.2. Karta Podarunkowa jest środkiem płatniczym uprawniającym jej posiadacza do dokonywania zakupów w sklepie internetowym Le Paris pod adresem https://leparis.pl.

    1.3. Zakup Karty Podarunkowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.


2. Zakup i Ważność Karty Podarunkowej

    2.1. Karty Podarunkowe są dostępne w nominałach: 100 zł, 150 zł, 200 zł, 300 zł, 500 zł, 1000 zł oraz 2000 zł.

    2.2. Karta Podarunkowa jest ważna przez 1 rok od daty zakupu. Po upływie tego terminu Karta Podarunkowa traci ważność i nie może być użyta do dokonania zakupów.


3. Realizacja Karty Podarunkowej

    3.1. Karta Podarunkowa może być użyta wyłącznie do zakupów w sklepie internetowym Le Paris.

    3.2. Aby zrealizować Kartę Podarunkową, należy wprowadzić kod podany na Karcie podczas dokonywania zakupów na stronie Sklepu.

    3.3. Karty Podarunkowe nie podlegają wymianie na gotówkę ani na inne środki płatnicze.


4. Zwroty i Reklamacje

    4.1. Towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej podlegają zwrotowi lub wymianie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz polityką zwrotów Sklepu.

    4.2. Zwroty za towary zakupione za pomocą Karty Podarunkowej będą realizowane poprzez wystawienie nowej Karty Podarunkowej o wartości zwróconego towaru.

    4.3. Reklamacje dotyczące Karty Podarunkowej można zgłaszać pod numerem telefonu 501426648 lub adresem e-mail: kontakt@leparis.pl.


5. Ograniczenia

    5.1. Karta Podarunkowa nie ma żadnych ograniczeń co do jej użycia na towary dostępne w sklepie internetowym Le Paris.

    5.2. Karta Podarunkowa nie może być używana do zakupu innych Kart Podarunkowych.


6. Bezpieczeństwo i Odpowiedzialność

    6.1. Posiadacz Karty Podarunkowej jest odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utracone lub skradzione Karty Podarunkowe.

    6.2. W przypadku zgubienia lub kradzieży Karty Podarunkowej, Sklep nie wydaje duplikatów ani nie zwraca środków na Karcie Podarunkowej.


7. Postanowienia Końcowe

    7.1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

    7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.